Handel: Messiah (CD Review - Kristeligt Dagblad, 2009)

Julefryd med Stephen Layton

 

Julen er traditionernes fest, og en af dem er at lægge øre til Händels oratorium "Messias", som opføres over hele landet i mere eller mindre professionelle aftapninger i december måned. Der er også mange udgaver på cd , og en virkelig fremragende er netop udkommet på det fine engelske pladeselskab Hyperion .
Det er DR VokalEnsemblets 1. gæstedirigent, Stephen Layton, der står bag, og han og hans tropper formår at levere en "Messias", der er let i tonen, perlende frisk og samtidig fokuseret på værkets åndelige indhold. For Layton er gennemsigtighed vigtigere end kraftfuld effekt, og det resulterer i en eksemplarisk balance mellem det fint spillende Britten Sinfonia og koret Polyphony, der synger med stor sikkerhed og dejlig luft.
Det giver en åben, forfriskende lyd, som ikke trætter, men indbyder til fordybelse. Det skyldes også de intelligent varierede tempi, som Layton benytter sig af. Men den største nydelse ved denne Messias er næsten solisterne, en sjældent formfuldendt kvartet af stemmer. Sopranen Julia Doyle er skinnende engleblid, og hendes arie om frelserens komme i "Rejoice Greatly" er smukt triumferende, og hendes koloraturer er i det hele taget imponerende. Bassen Andrew Foster Williams er formidabel, og hans første strofe: "Thus Saith the Lord of Hosts" emmer af så stor autoritet, at man straks sætter cd 'en på replay. Tenoren Allan Clayton er let og elegant, og kontratenoren Iestyn Davies har en så rund, teknisk perfekt tone, at jeg sjældent har nydt for eksempel "He Shall Feed His Flock Like a Shepherd" så meget.
Det er mesterligt og især en fornøjelse, at ingen af solisterne dyrker et tungt udtryk, men tværtimod indgår gnidningsfrit i forhold til orkesterets og korets stilistiske lethed. Anbefalelsesværdigt.


 

Christmas joy with Stephen Layton

Christmas is traditionally about celebrations, and one of them is to listen to Handel's oratorio "Messiah", as shown across the country everywhere in the month of December. There are many versions on CD, and a really outstanding version has just been released on the fine English label Hyperion.
It is condcuted by DR Vocal Ensemble 1st guest conductor, Stephen Layton, and he and his troops manage to deliver a "Messiah", which is easy in tone, sparkling and  fresh, whilst focused on the work's spiritual content. For Layton, transparency is more important than the powerful effect and it results in an exemplary balance between the fine playing Britten Sinfonia and Polyphony choir, which sings with great safety and lovely air.
It provides an open, refreshing sound that is not tired, but invites contemplation. It is also due to the intelligent varied tempos that Layton uses. But the greatest pleasure in this Messiah is the soloists, a rarely elegant quartet of voices. The soprano Julia Doyle is shining and angelic, and her aria on the coming of the savior in "Rejoice Greatly" is beautifully triumphant, and her coloratura is very impressive. Bass Andrew Foster Williams is formidable, and his first stanza: "Thus Saith the Lord of Hosts" has such great authority that one immediately puts the CD on replay. Tenor, Allan Clayton is light and elegant, and countertenor Iestyn Davies has such a round, technically perfect tone that I have seldom enjoyed, for example, "He Shall Feed His Flock Like a Shepherd" so much.
It is all masterful and particularly pleasing is that none of the soloists cultivate a heavy expression, but rather are smooth complementing the orchestra and choir's stylistic lightness. Recommendable.

Jakob Holm 

See Recording Details