Handel: Chandos Anthems Nos 7, 9 & 11a (CD Review - Kristeligt Dagblad, 2009)

Händels kirkemusik

 

"Chandos-hymnerne" består af 11 værker, som Händel komponerede fra august 1717 til sommeren 1718. Navnet refererer til greven af Chandos, hos hvem Händel var huskomponist i den periode, værkerne blev til. Der er tale om kormusik til brug i kirkeligt regi, og sådan som tre af værkerne er at høre på en ny cd, er der virkelig tale om vægtige sager fra mester Händels hånd. Men nu er det også på alle måder en kvalitativt fremragende indspilning. Stephen Layton, som vi også kender herhjemme som 1. gæstedirigent for DR VokalEnsemblet, dirigerer sine tropper med energi og en både inspirerende og samlende direktion. Og så har han valgt en række topsolister: Emma Kirkby er nok den mest kendte af dem, og hun synger med glød og skønhed i stemmen i "Let the righteous be glad" fra "Let God arise" og "God's tender mercy" fra "O praise the Lord with one consent". At den 60-årige englænders stemme stadig er helt uanstrengt og så krystalklar lyttelækker og artikulationsprægtig er imponerende. Men resten af solisterne hører også til i luksusklassen, og ikke mindst kontratenoren Iestyn Davies er i blændende form (hvor er der i øvrigt mange gode kontratenorer i de her år!). På bundlinjen står, at det er en fornøjelse at høre disse solister synge disse mindre kendte Händel-værker med en sådan stilistisk omtanke og elegant færdighed. De 40 medlemmer af Trinity College-koret fra Cambridge byder også ind og lyder lysende og fleksible, men også stramt disciplinerede i hænderne på Layton. Og når så Academy of Ancient Music samtidig spiller Händel tilstrækkelig friskt og fyrigt og uden at blive alt for polerede, må det konstateres, at der alt i alt ikke er nogen svage led på denne gedigent gennemarbejdede udgivelse. JAKOB HOLM


 

Handel's sacred music

"Chandos Anthem´s" consists of 11 works by Handel composed from August 1717 to summer 1718. The name refers to the Count of Chandos; with whom Handel was appointed ´ house composer´ during the period of time where these works were compose. This is choral music for use in church contexts, and as three of the works heard on this new CD will show, this really is a compelling case from Handel's masterly hand. But this is also in all ways a qualitatively excellent recording.

Stephen Layton, whom we know at home as the 1st guest conductor for the DR Vocal Ensemble, directs his troops with energy and a both inspiring and unifying management. And so he has chosen a number top soloists: Emma Kirkby is probably the best known of them, and she sings with a glow and beauty in her voice of "Let the righteous be glad" from "Let God arise" and "God's tender mercy" from” O praise the Lord with one consent. ”That the 60-year-old English woman’s voice still sounds quite effortlessly and so crystal clear to listen to and delicious in her articulation is impressive. But the rest of the soloists are also among the luxury class, and not least Countertenor Iestyn Davies is in dazzling form (there are so many good counter-tenors these years!). The bottom line is that it is a pleasure to hear these artists sing these lesser-known Handel works sung with such care and stylistically elegant skill. The 40 members of the Trinity College Choir from Cambridge also bids in and sounds bright and flexible but also tightly disciplined in the hands of Layton. And when the Academy of Ancient Music then plays  Handel so sufficiently fresh and full of fire and without being too polished, it should be noted that overall there is no weak link on this thoroughly  worked through CD publishing.

Jakob Holm 

See Recording Details